fbpx Потребителите търсят нови начини за плащане | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Потребителите търсят нови начини за плащане

Потребителите търсят нови начини за плащане

Глобално проучване на бизнеса с бързооборотни стоки идентифицира някои от основните тенденции в сферата на пазаруване и търговските площи, с цел да осигури на търговците на дребно по-задълбочено разбиране на техните клиенти. Търговците на дребно са под все по-голям натиск да въвеждат нови технологии на плащане, тъй като купувачите търсят по-прости и по-иновативни начини. Основните заключения от глобалното проучване на бизнеса с бързооборотни стоки на включват:

- Удобство чрез технологични иновации: Удобството е най-положително обсъжданият аспект на новите дигитални методи за плащане, който се среща в разговорите (77%), и заедно с туристическия сектор е водещ от гледна точка на най-висок дял на покритие. Потребителите изрично подчертават своето предпочитание да не е задължително да носят портфейла си на всяко пътуване и да могат да извършват мобилни плащания, когато пътуват.

- Да бъдеш възнаграден: Наградите и ползите за потребителя са най-шумно и положително дискутираната тема в социалните медии, когато става въпрос за пазаруване на дребно (38% от шестте измерени аспекта). Забавлението е водещо при дискутирането на ползите за потребителя. Потребителите изразяват желание за по-нататъшно приемане на плащания с NFC, което да ги възнаграждава, ако използват картите си редовно.

Разширяване на обхвата на стоките и услугите, които могат да бъдат заплатени по нов начин: Това е втората най-обсъждана тема сред потребителите, след наградите и ползите – въвеждането на нови форми на плащане (заема 21 % дял от шестте аспекта, които проучването измерва ). Потребителите обсъждат обстойно желанието си новите системи за плащане да бъдат интегрирани от повече търговци на дребно, като в сектора мода това е особено важно. Потребителите, които са фокусирани в този сектор са и тези, които са най-взискателни към търговците на дребно в това отношение – за тях е важно да могат да плащат безконтактно или мобилно.