fbpx Общ проект за опазване на природни зони в Румъния и България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Общ проект за опазване на природни зони в Румъния и България

Общ проект за опазване на природни зони в Румъния и България

 

Предложението за създаване на три трансгранични комплекса от влажни зони, изготвено от международната природозащитна организация WWF в края на миналата година, е официално прието от министерствата на екологията на България и Румъния. Следващият етап е разглеждането му от секретариата на Рамсарската конвенция и окончателното му одобрение.

Изграждането на трансграничните комплекси е от изключителна важност, защото ще позволи пълноценното опазване на птичите колонии, които гнездят и се хранят на територията на България и Румъния. По поречието на река Дунав в България има три влажни зони, които попадат под егидата на Рамсарската конвенция. Това са остров Ибиша, комплекс Беленски острови и езерото Сребърна. Идеята е те да бъдат увеличени, като към тях се прибавят териториите на румънските езера Бистрет и Сухая.

„Целта на обединението е България и Румъния да имат възможност да предприемат координирани, съвместни мерки за опазване на птичите колонии, които са едни и същи и в двете страни на Дунав“ , коментира Иван Христов, ръководител на програма „Води“ на WWF.

Тези мерки могат да бъдат например въвеждане на общи забрани за сеч, лов и стопанска дейност в района, както и за достъп до птичите колонии в периода на размножаване.

Нуждата от общи мерки по опазването на влажните зони се налага от факта, че птиците, които обитават поречието на Дунав се хранят и гнездят на територията на двете страни едновременно. Например чапловите колонии, които гнездят на българския остров Ибиша се хранят в румънското езеро Бистрет. Подобен е случаят с пеликаните и малките корморани, които гнездят в езерото Сребърна и се хранят в румънското Йезер Каларъш.

„Пеликаните са много консервативен вид. Те могат да гнездят само върху масивите от плаващи тръстика в Сребърна. Същевременно, единственото място, където могат да намират храна е на румънска територия. Една обща стратегия за управлението на влажните зони ще позволи пълноценното опазване на вида и на двете територии“, коментира Иван Христов.