fbpx Повече достъп до външни пазари за малките фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече достъп до външни пазари за малките фирми

Министерството на икономиката и енергетиката и сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ подписаха споразумение за по-широк достъп на малките и средните предприятия до международни пазари. Министерството се ангажира да дава по-голяма подкрепа на българските малки и средни компании за износ в чужбина. ,
Министреството подкрепя и инициативата на съюз „Произведено в България“ да се създаде хипермаркет, в който да са концентрирани стоки, произведени у нас. Според председателя на съюза подписването на споразумението е знак за българския бизнес, че държавата подкрепя малките и средните производители в страната.