fbpx Повече германци са посетили страната ни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече германци са посетили страната ни

Близо 1 млн. германци са посетили страната ни през изминалата година, като над 700 хил. от тях – с цел туризъм, отбеляза министърът на туризма Николина Ангелкова на пресконференция в рамките на едно от най-големите международни туристически изложения в света – ITB, което се провежда в Берлин.

През януари 2015 г. отчитаме ръст от близо 45% на посещенията на немски граждани в нашата страна спрямо същия период на предходната година, което показва, че германците започват да откриват възможностите за туризъм в България и извън летния сезон, бе коментирано.

По инициатива на министър Ангелкова в рамките на ITB бе проведена среща и с представители на „Томас Кук“ - Карл Шатмайер, изпълнителен директор; Андре Мюлман, търговски директор, както и Алекс Вреде, главен мениджър за договорите за България, и Христо Гълбачев, официален оторизиран агент за България. Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството и привличането на повече туристи в България чрез развитата мрежа на „Томас Кук“. Туроператорът покрива цяла Европа заедно с Великобритания, където попадат и повечето от целевите пазари на България. Според представителите на „Томас Кук“ сред най-важните предпоставки за увеличението на туристическия поток е качеството на туристическия продукт. „Работим за създаването на фонд или друг финансов механизъм, чрез който можем част от постъпленията от туризъм да инвестираме целево за подобряване на инфраструктурата и туристическите атракции“, каза министър Ангелкова. По думите й ще се търсят различни варианти за повишаване на квалификацията на заетите в сектор туризъм – както в университетите, така и чрез допълнителни курсове. Министър Ангелкова покани представителите на „Томас Кук“ да участват в б2б форума, който Министерството на туризма организира през пролетта на тази година в София.

Министър Николина Ангелкова разговаря и с акаунт мениджъра на ВВС за Централна и Югоизточна Европа Даниел Моравански за предстоящото подписване на договора с медията.

Министър Ангелкова участва и в петата среща на министрите от държавите членки в програмата „Пътят на коприната“ към Световната организация по туризъм. В рамките на форума българският министър проведе среща и с Дарко Лоренчин, министър на туризма на Република Хърватия, и Абдулазиз Камилов, министър на външните работи на Узбекистан. На срещата тримата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на туризма и предприемането на координирани действия за повишаване на туристическия обмен.

По време на срещата „Европа – обща туристическа дестинация“, организирана от Европейската  комисия и Европейската туристическа комисия, министър Николина Ангелкова бе поканена за лектор. Българският министър проведе и индивидуална среща с Педро Ортун, генерален директор на генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на ЕК, на която обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството на ниво ЕС в сферата на туризма и възможностите за инвестиции в сектора.