fbpx Повече превозени товари по железниците | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече превозени товари по железниците

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД завърши първото тримесечие на 2011 г. със стабилизирани финансови параметри и увеличение на превозените товари. Данните показват, че превозите на товари са повишени спрямо същия период на предходната година и това доведе до увеличаване на приходите от превоз на товари с 3,6 млн. лева. Увеличение има и при фериботните превози. За І-во тримесечие на 2011 г. е отчетен ръст на превозите през фериботен комплекс Варна с 19%. Отчита се и нарастване на пътуванията с бързи влакове по дестинации София-Видин – София, София-Благоевград и София-Бургас-София.

В областта на Ро-Ла превозите, Холдинг БДЖ разработи технология за превоз на товарни автомобили с железопътен транспорт. Вече са извършени ремонтни дейности на терминал Свиленград за използването му за натоварване и разтоварване на автомобили на собствен ход при необходимост – митнически проверки, технически неизправности и др. Разработено е и е съгласувано разписание на блок-влакове за извършване на комбинирани превози между терминалите Халкали (Турция) – Драгоман (България). Проведени са срещи с Турските железници и има договореност с турски оператор, който ще оперира и на турска и на българска територия. Обявена е открита процедура за наемане на вагони.