Повече прозрачност в новия закон за туризма

Повече прозрачност в новия закон за туризма

Представители на туристическия бранш ще бъдат включени в основните органи за управление на сектора на всички равнища - Национален съвет по туризъм, Организации за управление на туристическите райони, експертни комисии към централната и местна администрация, консултативни съвети при кметовете на общини. Това е регламентирано в проектозакона за туризма, предложени за обществено обсъждане преди внасянето му в Министерския съвет. Основната цел на промените е постигане на максимална откритост, публичност и прозрачност на формираните политики и вземането на решения в областта на туризма. Това е гаранция за по-голяма ефективност и отговорност при управлението на сектора, смятат вносителите на проекта от МИЕТ.

Проектодокументът разширява състава и функциите на Националния съвет по туризъм, което ще подобри координацията в управлението на отрасъла на национално равнище. В съвета ще се включат нови членове, сред които представители на НАП, на Българската агенция по безопасност на храните и др.

Заявления за регистрация за туроператорска и туристическа агентска дейност ще могат да се подават и по електронен път, е регламентирано още в проектодокумента. Това е сериозно улеснение за бизнеса и фактор за намаляване на административната тежест. Важен нов момент в проекта е отпадането на категоризацията на плажовете. Мотивът за тази промяна е, че тя дублира концесионните договори и е нецелесъобразен регулаторен режим.

Законопроектът предвижда и възможност за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност само по електронен път. Чрез въведените нови правила по безспорен начин се установява, че т. нар. сайтове за групово пазаруване при определени обстоятелства са туристически агенти и трябва да имат регистрация за тази дейност.

Основна цел на новите регламенти е да стимулират висококачествените услуги и по-добрата защита на потребителските права. Занапред допълнителните туристически услуги в СПА, уелнес- и таласотерапевтичните центрове, дейността на екскурзоводите, ски-инструкторите, планинските водачи и други ще подлежат на сертифициране от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Апартаментните туристически комплекси, хостелите и апартаментите за гости също ще подлежат на категоризиране, предвижда друга промяна в закона. Документът регламентира също, че предоставянето на кетъринг услуги ще подлежи на уведомителен режим. Промяната има за цел да се създадат възможности за проследяване на този вид дейност, като същевременно не се създават излишни административни бариери пред започването на такъв бизнес.

Проектът ще стимулира устойчивото развитие и конкурентоспособността на българския туризъм. Той насърчава ускореното развитие на специализираните видове туризъм - културен, балнео-, СПА и уелнес-, селски, еко-, конгресен, младежки, приключенски, ловен, голф и др.

Проектодокументът ще ускори интегрирането на България в общата европейска туристическа политика, оповестена от Европейската комисия в документа „Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“.

Facebook коментари