fbpx Прокредит банк с кредити за агропроизводители | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Прокредит банк с кредити за агропроизводители

ПроКредит Банк предлага кредити за агро производители до 150 000 евро за инвестиционни цели или оборотни средства за закупуване на горива, торове, семена, препарати и др.
Лихвеният процент по земеделските кредити на ПроКредит Банк се определя на база сумата на кредита, срока му и обезпечението. Лихвата за кредити над 10 000 евро е плаваща, като се формира от съответния индекс в зависимост от валутата на кредита (в лева – SOFIBOR, в евро – EURIBOR) и надбавка. Всеки стопанин сам избира начина, по който да обслужва своя кредит. Банката предлага възможност за изплащане на равни месечни вноски или по погасителен план, съобразен със сезонния характер на дейността му.
Земеделските кредити на ПроКредит Банк са предназначени за малки и средни регистрирани земеделски производители или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция, селскостопански дейности или услуги.