fbpx Повече пътувания зад граница | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече пътувания зад граница

Пътуванията на българи в чужбина през октомври са били 296.0 хил., или с 1.5% повече в сравнение със същия месец на 2010 г. по данни от НСИ. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 55.1%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други) - 25.9%, и почивка и екскурзия - 19.0%.

Посещенията на чужденци в България през октомври са се увеличават с 6.6% спрямо същия месец на 2010 година. Най-голямо увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 1.7 %.

Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през октомври 2011 г. се увеличават общо с 2.5% в сравнение със същия месец на преходната година, като най-голям е ръстът при посещенията от Италия и Унгария - съответно с 11.2 и 9.8%. Намаление е отчетено при посещенията от Латвия - с 22.9%, Малта - с 18.2%, Нидерландия - с 16.0%, и други.

Увеличават се посещенията и на граждани от групата „Други европейски страни” - с 10.2%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 25.5%, Сърбия - с 18.2%, и Република Македония - с 11.2 на сто.

През октомври 2011 г. най-голям е относителният дял на посещенията с цел почивка и екскурзия - 37.7%, следвани от транзитните преминавания - 30.2%, със служебна цел - 18.2%, и с други цели - 13.9 на сто.