Повече събрани пари от глоби за четири месеца

1 500 000 лева събра Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” от началото на годината до сега от глоби на пътя. Очакванията на експертите са до края на тази година общият приход на агенцията от глоби да бъде няколко пъти повече от този в предходни години. Това е резултат от разпоредените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков мерки за борба със сивата икономика в автомобилния сектор.

За осъществяването на тази цел беше подобрена организацията на работата на агенцията. В следствие на това се отчита подобряване на контролната дейност на пътя. За сравнение през същия период на 2009 г. събраната сума от глоби е 1 150 000 лева., а през 2010 г. сумата е нараснала с близо 50 000 лева. От началото на годината до сега инспекторите на Автомобилна администрация при извършването на пътен контрол са съставили близо 7 100 акта за констатирани нарушения, като са издали близо 6 700 наказателни постановления.

Основен акцент при осъществяването на контрола са превозите за собствена сметка, както и спазването на нормативните изисквания от страна на чуждестранните водачи, извършващи превоз на пътници и товари до и през територията на Република България. Инспекторите са следили и за спазването на времето за управление, прекъсванията и почивките от страна на водачите, вредните емисии на автомобилите, натоварването на ос, както и наличието и редовността на превозните документи.