fbpx Повече товарни превози през второто тримесечие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече товарни превози през второто тримесечие

Превозените товари през второто тримесечие на годината се увеличават с 1.9% в сравнение с предходното тримесечие, докато извършената работа е с 2.1% по-малко по данни от НСИ. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. както превозените пътници, така и извършената работа от пътническия сухопътен, воден и градски електротранспорт намаляват съответно с 6.7 и 2.0 %.

През второто тримесечие в сравнение със съответния период на 2012 г. при превозените товари от сухопътния и водния транспорт се наблюдава увеличение от 10.1%, докато извършената работа отбелязва спад от 16.3 %. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт са с 6.2% по-малко. Същевременно извършената работа, измерена в пътниккилометри, се увеличава с 5.8 на сто.
През второто тримесечие на 2013 г. превозените товари от сухопътния транспорт нарастват с 3 241.3 хил. т, или с 12.3% спрямо съответното тримесечие на 2012 година. Увеличение се наблюдава както при международните, така и при вътрешните превози - съответно с 11.2 и 12.8 %.

Извършената работа отбелязва спад с 0.8% спрямо второто тримесечие на 2012 г. и достига 7 216.5 млн. ткм. Регистрираното намаление е резултат главно от по-малкото средно превозно разстояние при международните превози, извършени от автомобилния транспорт. По предварителни данни на НСИ превозените пътници през периода април - юни 2013 г. със сухопътен транспорт са с 5.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи на намаления брой превозени пътници както от железопътния (с 1.8%), така и от автобусния транспорт (с 5.3%).

Превозените товари от водния транспорт през второто тримесечие на 2013 г. са с 35.2% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2012 година. При морския транспорт намалението на превозените товари е с 49.9%, а при речния транспорт - с 25.6 %.
Спрямо съответното тримесечие на 2012 г. извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва спад от 54.7 на сто. Намаление се наблюдава както при морския (с 56.8%), така и при речния транспорт (с 42.4%) и е в резултат не само на по-малкото количество превозени товари, но и на по-късото средно превозно разстояние.

Броят на превозените пътници от водния транспорт през второто тримесечие на 2013 г. намалява спрямо съответния период на предходната година с 11.9%, което се дължи основно на речния транспорт, където намалението е с 12.3 на сто.
Извършената работа също отбелязва спад с 26.4% в сравнение с второто тримесечие на 2012 г. и е в резултат на по-малкото средно превозно разстояние и по-малкия брой превозени пътници.