fbpx PR-а - приоритет в стремежа за по-ефективна комуникация с клиента | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

PR-а - приоритет в стремежа за по-ефективна комуникация с клиента

Живеем забързано и метафорично в хроничен недостиг на време. Светът около нас е витрина, на която се предлага всичко. Пространството гъмжи от послания, които трудно могат да бъдат различени като близки до нашата гледна точка. Максимата “всичко се купува” на пръв поглед важи с пълна сила. Но не съвсем. Липсва ни време, това да говорим и това да бъдем чути
и разбрани. Времето не се купува, то се печели с помощта на желязна организация, планиране и добре ориентирана комуникация със света около нас. Как и с какво да се идентифицирам? Как да бъдем чути, да ни различат и предпочетат? Тези въпроси не търпят отлагане за компаниите... Отговорите са скрити в целенасочено планиране на комуникацията с всички възможни публики. В противен случай конкуренцията те помита.

Все по-малко послания достигат до съзнанието на хората

Публиката вече не иска определен продукт с характеристики и свойства, а иска да познава компанията, която благодарение на избора й успява, да прояви своята съпричастност и лично отношение към него самия

Иска да бъде задържан и мотивиран, да бъде печелен всеки ден. За всичко това е нужна една наистина ефективна комуникация, белязана от диалогичност. Подходът на ПР-отдела в една компяния е комуникация чрез диалог с всички потенциални публики.

Етапите, през които се преминава при организацията на медийно планиранe, са класически: цели и бюджет, позициониране, проучване, избор на целева аудитория и задачи, комуникационни задачи, творческа стратегия, проследяване и оценка на кaмпанията. Доброто изпълнение се определя от въпросите: какво искаме да мислят хората и какво искаме да направят, след като се срещнат с ПР-кампанията. При работата с нови публики целта е те да научат за нас повече от публикации или чрез междуличностно общуване. При основните клиенти стремежът е те да продължат да ни предпочитат.

Колебаещата се публика трява да привлечем с по-добър имидж и създаването на мотивация да предпочетат именно нашата компания

Конкуренцията изисква да знаем какво се говори за нас - така разбираме къде сме и какви са критиките към нас - така е ясно какво трябва да предложим. Не се пренебрегват клиентите на друга компания, финансовите наблюдатели, които дават точна оценка за състоянието на компанията и очертават перспективите й за развитие. Важни са журналистите и обективното отразяване на събитията от живота на компанията.
При планирането на повечето ПР проекти не може да се направи твърд избор на постоянни канали на въздействие.

Все пак една абсолютна необходимост са отправните точки, които никога не трябва да забравяме:

1. печатни средства (местни и национални вестници, годишници, бюлетини, специални
брошури, пряка кореспонденция;
2. електронни медии (местни и национални радиа и телевизии, филми, аудио-визуални
материали);
3. лични контакти (речи, срещи, дискусии, комуникация в интернет пространството
посредством форуми и блогове);
4. нагледни материали (реклами, плакати, флаери, етикети);
5. събития (пресконференции, събрания, спонсорски събития).

ПР-ът е добавената стойност на една компания, допълнение, което съчетава в себе си интерес към очакванията, нуждите и мнението на крайния потребител.

Там където рекламата изчерпва своите възможности, започва диалогът

Основата на този диалог е в разчитането на човешкото поведение, опитът да се предвидят бъдещите тенденции и реакции. Не на последно място чрез диалогичност се хармонизират конфликтите, генерира се благосклонност вътре и вън от организацията, избягват се спорове, продуцира се позитивна фирмена култура.

“И добрите момчета понякога стават последни”. Това не го забравяме. Внимаваме за капани! Стремим се да превърнем продуктите ни в част от някаква история и тази история всеки един да свърже с някоя своя.