fbpx ПР-те са в ролята на визионери, които помагат на обществото | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПР-те са в ролята на визионери, които помагат на обществото

ПР-те са в ролята на визионери, които помагат на обществото

етикети

Конференция на тема “The PR animal of the future”| PR Conference 2020“ събра в София водещи международни и български комуникационни експерти. Във фокуса на форума бе темата за новите тенденции, които моделират индустрията. 

Представителите на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) се обединиха около тезата, че динамичното развитие на индустрията и бизнеса поставят ПР-те в ролята на визионери, които помагат в развитието на обществото. От комуникационната общност вече се очаква да дава концепция на това развитие. Не случайно, преди няколко месеца Международната организация на ПР агенциите даде нова дефиниция на ПР-а, подчертавайки мениджърските функции, които комуникационните експерти упражняват всеки ден.

Едни от най-изявените комуникационни експерти определиха предизвикателствата пред индустрията в България. Те подчертаха, че въпреки всички промени, през които преминава професията, най-важни остават етичността, отговорността и непрестанното самоусъвършенстване. Акцент бе поставен и върху необходимостта от разбирането на комуникацията като етичен процес, който в момента движи света, създавайки паники, резки спадове и прирасти в икономиките, което я поставя сред едни от най-мощните глобални инструменти. 

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) постави фокус върху хибридните професии и тяхното развитие. Експертите затвърдиха тезата, че динамичното развитие на средата налага нови дефиниции и профилиране в работата на комуникационните специалисти. Хибридността вече не е изключение и тенденциите в бъдеще ще затвърдят тази необходимост. 

Гост-лектори на конференцията бяха представители на Международната организация на комуникационните консултанти (ICCO) Нитин Мантри, Марк Глоувър и Барбара Бейтс, които отбелязаха няколко изключително интересни аспекта пред професията на ПР експертите. 

„Технологиите вървят с все по-бързи темпове. Голяма част от потребителите очакват брандовете да заемат позиции по важни въпроси и очакват иновациите да продължат да се развиват с още по-бързи темпове. Работата на комуникационните специалисти е да намерят решение в тази динамична среда без да се налага на клиента да прави компромиси. Глобалните тенденции показват, че аудиторията очаква от нас изключителни продукти със социално въздействие. Автентичността, етичността, ангажираността ще бъдат ключови във взаимоотношенията на нашите клиенти с потребителите“, подчерта президентът на ICCO Нитин Мантри пред аудиторията.