fbpx Предприемачеството се учи само на теория у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предприемачеството се учи само на теория у нас

Предприемачеството се учи само на теория у нас

От 53 висши учебни заведения в България 27 предлагат обучение по предприемачество чрез различни програми и дисциплини. Това показват предварителните данни на анализ по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция”.

„Половината висши учебни заведения у нас предлагат обучение по предприемачество в някаква форма, но повечето програми обхващат само основни теоритични курсове. Профилиране има в някои от програмите на държавните университети“, представи първоначалните резултати от анализа Екатерина Чернова, експерт - анализи по проекта. Тя допълни, че над 52% от програмите по предприемачество се предлагат от университети в София, 14% са средоточени във Варна и 10% в Бургас. „Нашата цел е да насърчим предприемачеството в агробизнеса, като започнем с райони, в които има предпоставка за развитие на селското стопанство, като Пловдив и Стара Загора, например“.

Партньор в проекта е колежа „Perrotis” в Гърция, който има опит в образованието по предприемачество и конкретно в областта на агробизнеса и селското стопанство. През последните години все повече млади предприемачи в Гърция напускат големите градове и се връщат към семейния агробизнес. В Гърция обучение по предприемачество в областта на селското стопанство предлагат 6 аграрни университета и 13 технологични колежа.

В рамките на проекта ще бъде организиран работен семинар за преподаватели по предприемачество с цел обсъждане и валидиране на общата учебна програма, чрез обмяна на ноу-хау, методи, модели и добри практики. Ще бъде проведена академия по предприемачество чрез осъществяване на практически обучения. Част от дейностите на проекта е и изграждането на българо-гръцка партньорска мрежа чрез разработване на електронно базирана платформа за обмяна на опит и контакти между предприемачи, инвеститори, обучители, ментори и други представители на заинтересованите страни.