fbpx Решения за взаимодействие и комуникация в бизнес среда - предстоящо първо по рода си събитие у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Решения за взаимодействие и комуникация в бизнес среда - предстоящо първо по рода си събитие у нас

Решения за взаимодействие и комуникация в бизнес среда - предстоящо първо по рода си събитие у нас

На 25 февруари 2010 г. в Гранд Хотел София IDC България организира събитието Enterprise Communications and Collaboration 2010. Това е първото в България събитие, посветено на действията, които организциите трябва да предприемат, за да посрещнат ефективно нуждите на служителите от взаимодействие и комуникации както в, така и извън организацията. Спонсори на събитието са Microsoft България и други технологични компании.

Взаимодействието и комуникациите винаги са признавани за критичен фактор за бизнеса, а днес в условията на динамична, силно конкурентна и отворена бизнес среда, тяхното целенасочено управление е по-сложно, но и по-ценно от всякога. Ефектът може да се изразява в намаляване на преки разходи, но и в по-добро планиране, иновативни начини на работа, по-висока ангажираност на доставчиците, по-добра използваемост на ресурсите и т.н. Нещо повече, модели на взаимодействие, породили се в процеса на междуличностна комуникация се пренасят в корпоративна среда и променят начина, по който организациите създават стойност.

Отговаряйки на нуждите, ИКТ технологиите предоставят все по-разнообразен набор от средства, които позволяват на хората да работят заедно, да общуват формално и неформално, да обменят идеи, знания и информация, дори да се забавляват, независимо къде се намират.

IDC’s Enterprise Communications and Collaboration 2010 ще предложи информация и дискусия върху актуални теми като:
- Проблеми и тенденции в корпоративните комуникации;
- Трансформация на бизнеса на базата на взаимодействието и управление на промяната;
- Ключови фактори за успешното внедряване на комуникационно решение;
- Технологични решения и средства: софтуерни приложения и средства за взаимодействие в реално време, теле-присъствие и видеоконференции, мобилност, конвергенция на технологиите, интегрирани комуникации, глас и видео през мрежата, социални мрежи
- Промяната и човешкият фактор

Сред лекторите на събитието са: проф. Петко Русков, преподавател в Софийския Университет “Св. Кл. Охридски” - ФМИ, основател и мениджър на програмите “Електронен бизнес и електронно управление” и “Технологично предприемачество и иновации в ИТ”; Димитър Димитров, независим ИТ консултант с опит в комуникационните и видеоконферентни технологии.
Повече детайли за събитието на: www.idc-cema.com/events/ecc10bg