fbpx Представяме България на най-голямото туристическо изложение в света - ITB Берлин | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представяме България на най-голямото туристическо изложение в света - ITB Берлин

Представяме България на най-голямото туристическо изложение в света - ITB Берлин

Културните маршрути като средство за развитие на устойчив туризъм са в центъра на дискусиите на министрите на страните членки в програмата „Пътят на коприната“. Министерската среща, в която участва заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, е част от програмата на най-голямото туристическо изложение в света – ITB, което се провежда в Берлин. В срещата участва и генералният секретар на Световната организация по туризъм Талеб Рифай.

Европа разполага с една от най-обширните мрежи от културни туристически маршрути в света, което осигурява сериозно предимство на стария континент за развитие на устойчив туризъм с акцент върху конкурентоспособността и иновациите. Затова през юни 2010 г. Световната организация по туризъм създаде първия план за действие по програмата „Пътят на коприната“ с акцент върху маркетинга и промоцията на туристическите маршрути, изграждане на капацитет и мениджмънт на дестинациите.

България работи по няколко транснационални туристически проекта като координатор и партньор. Заедно с Хърватия, Сърбия и Румъния нашата страна е координатор по проекта „Пътят на римските императори“, кооперирани сме и с още пет балкански държави в проекта „Пътят на желязната завеса“. Участваме активно и в програмата за малко познатите ЕДЕН дестинации, които са един от акцентите в представянето ни на изложението в Берлин през тази година. Всички тематични туристически маршрути, които развиваме, са насочени към нарастване на атрактивността на района, диверсификация на туристическия продукт и повишаване конкурентоспособността на отрасъла. Чрез развитието на специализирани форми на туризъм опазваме природното разнообразие и историческото наследство, но и стимулираме икономическото развитие и заетостта. Така туризмът предлага възможности за устойчиво развитие на малките населени места и райони, както и на непознати досега за широката публика дестинации.

Повече от 50 години ЮНЕСКО популяризира програмата „Пътят на коприната“ като средство за междукултурен диалог и образование. Организацията работи по план за създаване на нов интернет ресурсов център за многобройните публикации, снимки, архивни материали и филми по програмата, стана ясно по време на министерската среща. Световната организация по туризъм продължава работа с най-големия интернет туристически портал в света TripAdvisor за разработване на решение, което трябва да популяризира маршрутите, продуктите и историческите забележителности по „Пътя на коприната“ чрез една обща интернет платформа.