fbpx Представят бизнес климата у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представят бизнес климата у нас

Представят бизнес климата у нас

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов представи изводите и препоръките на Световния доклад за инвестициите за 2011 г.на фона на бизнес климата в България. Докладът се публикува всяка година от 1991-ва насам от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD). Документът проследява тематично преките чуждестранни инвестиции в различни райони по света, съдържа регионални и национални статистики и огласява методите, чрез които световната организация може да окаже помощ за инвестиционните процеси и икономическия напредък.
За 2011 г. докладът е на тема “Режими на международно производство и развитие, несвързани с дялово участие”и е фокусиран върху развитието на международните корпорации, включително договори за изработка, франчайзинг, лицензиране и управление. Той предоставя актуални данни за преките чуждестранни инвестиции на всички континенти и коментар за международните тенденции в притока на чуждестранните инвестиции. Едновременно с доклада БАИ представи информация за инвестиционната среда в България, за своите инициативи и планирани дейности.