fbpx Предстои посещение на бизнес делегация от Оман | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предстои посещение на бизнес делегация от Оман

Предстои посещение на бизнес делегация от Оман

етикети

БТПП дискутирани бяха бъдещи съвместни дейности между палатата и Министерство на външните работи, и по-конкретно подготовка на предстоящо посещение на бизнес делегация от Оман в България, водена от ръководството на Оманската търговско–промишлена палата. 

По информация от Министерството на икономиката и енергетиката през първо тримесечие на 2014 г. двустранният стокообмен България – Оман е на стойност 3.2 млн .щ.д., от които български износ за 1.2 млн. щ.д., формиращ се основно от крафтхартия (54% от износа), жици и кабели (7%), шкафове (6%), облицовъчни плочи (6%) и др., а вносът се формира от епоксидни смоли (99.7% от вноса).  

През 2013 г. Оман е сред най-бързо развиващите се страни в света.

Стокообменът между България и Оман за 2013 г. достига 38.9 млн. щ.д., от които 25.6 млн. щ.д. български износ за Оман. Инвестициите в страната ни възлизат на 8.1 млн.евро, като основно са реализирани в сферата на недвижимите имоти и банковото дело.