Приключва ремонта на националният музей на българското изобразително изкуство

През февруари приключва проектът за ремонт на сградата на Националния музей на българското изобразително изкуство в София. Със средствата, осигурени по Оперативна програма Регионално развитие, ще бъдат подменени електрическите инсталации, ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания, сградата ще бъде приведена в съответствие с мерките за енергийна ефективност. Това съобщи на пресконференция по-рано днес ръководителят на проекта за ремонт и преустройство на сградата на музея инж. Моника Бораджиева. ‘’Настилката е подменена навсякъде в музея, при подмяната на дограмата са запазени оригиналните орнаменти на прозорците, подобрена е системата за сигурност и охрана на сградата’’ – каза още инж. Бораджиева.

Директорът на Националния музей на българското изобразително изкуство г-жа Слава Иванова, която също присъства на събитието, изрази надежда, че след ремонта музеят ще се превърне във визитна картичка на България в надпреварата за европейска столица на културата.
В резултат на ремонта на стойност 3 625 196 лв. ще бъде подобрена и вентилационната система – сериозен фактор за правилното съхранение на произведения на изкуството.

НМБИИ притежава най-богатата българска колекция историческо и съвременно културно наследство от произведения на изобразителното изкуство в страната. В тази област музеят е основният български фактор на европейския и международен културен обмен. Дейността на музея има решаващо значение за постигане на целите на държавните политики за културна активност и интеграция на националната аудитория. Музеят е достоен конкурент на европейските и световни музеи и галерии – както по богатството, разнообразието и ценността на колекциите от фонда си, така и по начина на представянето и експонирането им.

Facebook comments