fbpx Проект "Зелената къща" за сертификат в алтернативния туризъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проект "Зелената къща" за сертификат в алтернативния туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм обявява процедура за кандидатстване за сертификатна марка Зелена къща. Заявления за кандидатстване ще се приемат до 22 октомври 2010 г. Подробно описание на процедурата за кандидатстване и получаване на удостоверение за марката е публикувана на www.baatbg.org.

За сертификатна марка Зелена къща могат да кандидатстват малки места за настаняване – стаи и къщи за гости и семейни хотели, с капацитет не повече от 20 стаи. Обектите трябва да се намират в села и малки градове, за които е характерно традиционно земеделие и/или близост до природни забележителности, както и в стари квартали на по-големи градове. Сградите, в които са разположени местата за настаняване не трябва да противоречат на местния архитектурен стил.

Кандидатите за сертификатна марка ще бъдат оценявани според минималните изисквания за качество в селския туризъм на Европейската федерация за селски и агротуризъм – Еврожит. Съответствието с минималните изисквания осигурява присъждане на степен Номинация Зелена къща. Вторият етап на оценката се състои в прилагане на методология за отговорно предлагане на туристическа услуга, разработена от Европейския център за еко- и агро туризъм – ЕСЕАТ. Методологията проверява съответствието на предлагането с европейските изисквания за устойчив туризъм в следните аспекти:
• Икономично използване на вода и енергия
• Намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране
• Принос към местната икономика
• Популяризиране на местната култура
• Участие в природозащитни мероприятия
При положителен резултат от приложението на методологията се присъжда степен Сертификат Зелена къща. Ако резултатът е недостатъчен обектът има право в продължение на 3 години да ползва удостоверение за Номинация, докато изпълни критериите от методологията.

Целта на сертификатната марка е разпространение на европейските изисквания за качество на продукта и устойчива туристическа дейност. Мерките не са насочени само към домакините на места за настаняване, но и към техните гости, които със своето отговорно поведение правят устойчивия туризъм възможен.