fbpx Проф. Любен Тотев е новият председател на Съвета на ректорите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проф. Любен Тотев е новият председател на Съвета на ректорите

Проф. Любен Тотев е новият председател на Съвета на ректорите

На 31 март т.г. се проведе Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България. За председател на Съвета на ректорите беше избран ректорът на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” проф. д-р инж. Любен Тотев с 47 гласа за и без нито един глас против. Останалите номинирани за председател на Съвета на ректорите бяха ректорът на СУ “Св. Климент Охридски” проф. дфн Анастас Герджиков и ректорът на Нов български университет проф. д-р Пламен Бочков, които оттеглиха кандидатурите си преди гласуването.
Общото събрание избра нов Управителен съвет в състав: проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”, проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ “П. Хилендарски”, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, ген.-майор чл.-кор. проф. д.м.н. Николай Петров, началник на ВМА и проф. д-р Станислав Семерджиев, ректор на НАТФИЗ.
 
За членове на Контролния съвет на Съвета на ректорите бяха избрани проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет – Пловдив, проф. дтн. инж. Георги Михов, ректор на Техническия университет - София и доц. д-р Росен Василев, ректор на Техническия университет –Варна. За председател на Контролния съвет беше избран проф. Георги Михов.
Общото събрание избра и състава на Етичната комисия на Съвета на ректорите. Тя ще се оглавява от проф. д-р инж. Димитър Димитров, ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, а останалите членове са проф. д-р Пенчо Гешев, ректор на НСА и проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на РУ “Ангел Кънчев”.
Новият председател на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев благодари на досегашния председател акад. Ваньо Митев за огромната енергия, положените усилия и добре свършената работа през двата му мандата начело на организацията. Проф. Тотев обеща да продължи в същата посока и поиска държавните институции да се вслушват повече в позициите и предложенията на Съвета на ректорите. Той си пожела Съветът на ректорите да бъде единен в преследването на общата цел – издигане нивото на българското висше образование.