fbpx Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата - международна конференция 3-5 юни 2010, НДК, София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата - международна конференция 3-5 юни 2010, НДК, София

Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата - международна конференция 3-5 юни 2010, НДК, София

Участниците в събитието, обединяващо в своя формат изложба и конференция, ще се запознаят отблизо с иновативните продукти и услуги в областта на:

 - Енергийна ефективност: когенерация, геотермия, мониторинг на околната среда, термография, пасивни сгради, изолации, енергоспестяващо осветление и др.

- Водни ресурси: управление, рационално използване, третиране, пречистване

- Отпадъци: мениджмънт и рециклиране

 Холандия като активен партньор на България в сферата на околната среда е страна във фокус на форума за 2010 г.

 Събитието ще е място за обмен на иновативни практики и създаване на успешни партньорства между представители на общините, експерти от съответните министерства, мениджъри, инвеститори, финансови институции, архитекти, строителни предприемачи и специалисти от всички браншове на икономиката.

 В рамките на изложбата ще има Колективно участие на холандски фирми, които ще представят следните продукти и услуги: проектиране, изграждане на депа, третиране на отпадъци, технологии за рециклиране, производство на сметищен биогаз, компостери, иновативни системи за пречистване на отпадни води, устройства за намаляване на потреблението на водата, минерални бариери за ограничаване на резервоарни паркове, консултантски услуги в областта на екологията и енергийната ефективност.

 Лектори от Австрия, Австралия, България, Белгия, Великобритания, Гърция, Испания, Норвегия, Холандия и Финландия ще споделят своя експертен опит и добри практики в областта на eнергийната ефективност, управлението на водните ресурси, отпадъци и рециклиране.

 Някои от темите, които ще бъдат представени, на форума са:

 - Концепциите за пасивните, интелигентните и активни къщи

- Холандски проекти за управление на биологичните отпадъци и за регионалното сътрудничество на общините.

- Хр. Планитцер от Регион Долна Австрия ще сподели австрийския опит в политиката на водното регулиране и добрите практики, а компанията Frost & Sullivan ще презентира  технологии за пречистване на водите

- Пречистване на отпадъчни води: инвестиции и ефективност

- Адаптивният подход към климата за постигане на устойчиво развитие на водния сектор – аудиторията ще се запознае с нов метод за обработка на почвите, изискващ минимална работна ръка, водни ресурси и енергийни инсталационни мощности. Чрез прилагането на тази технология България може да развие биологичното земеделие като печеливш сектор.

Повече информация на www.viaexpo.com