fbpx Родното пиво е с високи качества | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Родното пиво е с високи качества

Родното пиво е с високи качества

етикети

Българските производители на бира безусловно спазват добрите производствени практики, високото качество и строгият контрол върху суровините, което гарантира не само вкусовите качества на кехлибарената напитка, но най-вече безопасността на продукта.
През тази година за производството на бира у нас са изкупени около 100 000 тона местен пивоварен ечемик от различни сортове, които се преработват от седемте малцерая, които оперират в страната. По предварителни данни тази година количеството произведен малц у нас е над 75 хиляди тона.

За съжаление в България все още не се прилагат добрите европейски практики за селекциониране и сортоподдържане на качествен пивоварен ечемик, както и добра агротехника при отглеждането му, поради което пивоварните компании ежегодно внасят до 40 хил. тона малц.