fbpx Корея е на второ място сред търговските ни партньори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Корея е на второ място сред търговските ни партньори

Корея се нарежда на второ място сред търговските партньори на България. През последните три години двустранният стокообмен между двете държави бележи съществен ръст. Това бе коментирано по време на конференция за икономическо развитие на Корея и България.

По време на конференцията бяха представени изводи за структурата на българската икономика от анализ на икономическата структура, проведен за България и шест страни от ЕС. Според класацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), икономическите дейности по степента на тяхната технологичност се разделят на шест сектора. В България е налице недостиг в сферата на интензивните на знание услуги и високотехнологичните производства. От друга страна разполагаме с добре развит информационно-технологичен (ИТ) сектор. Следва недостигът да се преодолее и да бъде осигурен баланс между секторите.

Търговско-икономическите отношения между България и Корея бележат сериозно развитие. България има интерес да почерпи опит от една от най-големите икономики в Азия, превърнала се във водещ световен износител на автомобили и електроника. Търсят се възможности и за разширяване на българския износ на продукти с по-висока добавена стойност. Секторите, в които можем да си сътрудничим с Корея са много, като акцентът пада върху информационните технологии и аутсорсинга на бизнес процеси, научно-изследователската и развойна дейност (R&D), промишленото производство, хранително-вкусовата промишленост и туризма.