fbpx Ръст в добивната промишленост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в добивната промишленост

Приходите от концесионни възнаграждения до края на 2012 г. ще бъдат в размер на близо 200 млн. лв., заедно с внесения бонус за търсене и проучване в блок „Хан Аспарух“. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на конференция, посветена на устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия в Европа, в гр. Пловдив.
През 2011 г. са постъпили повече от 63 млн. приходи от концесионна дейност, след промените в Закона за подземните богатства, според които 50 % от концесионните възнаграждения остават в приход на общините. Дадените в последната година и половина разрешения за търсене и проучване и предоставените концесии ще доведат до инвестиции от над 500 млн. лв. в страната.
Към момента действащите и контролирани договори за добив са 500, а тези за търсене и проучване – 120. Делян Добрев изрази увереност, че благодарение на предоставените концесии ще бъдат разкрити хиляди работни места и посочи за пример гр. Мадан, където в следващите 6 месеца ще бъдат разкрити около 2000 нови работни места от концесионни договори. Добивната индустрия отбелязва ръст от 13 %.