fbpx Ръстът на БВП от 1.5% се запазва и през 2015 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръстът на БВП от 1.5% се запазва и през 2015 г.

Възстановяването на БВП през следващата година ще се запази на същото ниво от 1.5%, смята главния икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов. Според него нетният експорт ще има малък положителен принос за растежа догодина, като това ще се дължи на положителните ефекти от спада на цените на суровия петрол. Търсенето на инвестиционни стоки в Китай показва признаци на отслабване, което е лоша новина за Германия, а с това и за България, доколкото в България съществуват компании, които са част от немските вериги. Нарастването на геополитическите рискове също ще продължи да тежи на темповете на възстановяване на глобалната търговия, а с това и на положителния принос на експорта към процеса на възстановяване на българската икономика.

На местно ниво в България банковият сектор ще помогне на процеса на възстановяване през следващата година чрез очакваните още по-ниски лихви по депозитите. По-ниските номинални лихви по депозитите в комбинация с известно отслабване на дефлационния натиск ще редуцират реалните лихви. С това ще се премахнат част от стимулите за спестяване, като резултатът ще бъде по-ниска норма на спестяване, което би трябвало да подкрепи потребителските разходи на домакинствата.