fbpx Ръстът на БВП в ЦИЕ ще се забави до 2,3% догодина | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръстът на БВП в ЦИЕ ще се забави до 2,3% догодина

етикети

Въпреки, че растежът в Централна и Източна Европа се забавя, показателят остава значително по-висок от очакванията в Eврозоната, където се очаква ръст от 1.6% през 2011 г. и само 0.2% през 2012 г., коментират от Райфайзен Рисърч. В същото време, в региона на Централна и Източна Европа се очаква да продължи процесът на застигане на еврозоната с положителни разлики в нивата на растеж от 1.5-2 процентни пункта годишно до 2015 г.

Според главния анализатор на Райфайзен Рисърч, въздействието върху Централна и Източна Европа се дължи както на несиметричната експортна ориентация (85% от експорта е към страните от ЕС), така и на напрежението на европейския банков пазар. Все пак, Брециншек очаква негативните ефекти да са по-слабо изразени в региона на страните от ОНД, в сравнение с Централна Европа и Австрия, поради по-стабилното вътрешно търсене в страните от ОНД. Експертите на Райфайзен Рисърч очакват регионът ОНД да отбележи ръст от 3.6% през 2011 г. и 3% през 2012 г.