fbpx С глоби от нарушенията ще се финансира безопасността на движението | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

С глоби от нарушенията ще се финансира безопасността на движението

Правителството прие Наредба за реда и условията за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението. Фондът беше създаден с измененията в Закона за движение по пътищата в началото на тази година. Неговата цел е да осигурява средства за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност.

Приходите във фонда ще се набират основно от глобите от електронни фишове за нарушения на правилата за движение и ще се разходват за проектиране, изграждане и поддръжка на технологични системи за контрол на трафика, за доставка и поддръжка на технически средства и оборудване за контрол на движението, за информационни кампании и за други дейности за подобряване на пътната безопасност.

Функционирането на фонда ще даде възможност за изграждане на система за автоматичен контрол за спазване на правилата за движение по пътищата. Очакваните резултати са намаляване на пострадалите от ПТП с около 20-25%, премахване на корупционните прояви, освобождаване на контролни органи по безопасността на движението и насочването им за контрол към малките населени места, възможност за инвестиции с цел подобряване организацията на движението чрез изграждане на интелигентни транспортни системи.