fbpx Ще изградят 100 пречиствателни станции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще изградят 100 пречиствателни станции

Ще изградят 100 пречиствателни станции

Пречиствателни съоръжения за около 3 млн лв. са изградени до момента по ОП "Околна среда". В процес на изпълнение по същата програма са 27 инфраструктурни проекта на стойност 1,2 млрд. лв. В етапна оценка са проекти на стойност 1,7 млрд. лв. До края на програмния период ще бъдат изградени около 100 пречиствателни станции за отпадъчни води. В Търговище бе прерязана лентата на при откриването на новата пречиствателна станция за отпадъчни води. Проектът е на стойност 6 247 745 евро. 75% от средствата са европейско финансиране, осигурени от Кохезионния фонд, а 25% са национално съфинансиране. Капацитетът на станцията е за 62 500 жители и 1560 м довеждащи колектори.