fbpx Седма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Седма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати

Седма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на Седмата среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати. Основна тема на срещата бе инвестиционният климат в България и предстоящи промени в Закона за насърчаване на инвестициите в България в подкрепа на производството и услугите с висока добавена стойност, повишаване на регионалната икономическа активност и генериране на заетост.

Борислав Стефанов, изп. директор на Българска агенция за инвестициии представи части от Световния доклад за инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD,), в който се предвижда възстановяване на предкризисните нива на преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб през 2013-2014 година. Наблюдава се динамичен ръст на инвестициите в добивния сектор, докато в промишлеността и услугите е значително по-слаб. Друг интересен факт, който сподели Стефанов, е коренната промяна на профилите на инвеститорите и бенефициентите през последните 20 години. Тенденцията е развитите страни да инвестират в развиващите се. За съжаление обаче, най-бедните страни в света продължават да не получават преки чуждестранни инвестиции.

В България през последните години се наблюдава изключителна промяна в структурата на преките чуждестранни инвестиции. Има силен спад в строителството, недвижимите имоти и финансовия сектор, докато във всички останали сфери инвестициите. Също така се наблюдава увеличаване на взетите вътрешнофирмени кредити спрямо същия период на предходни години.

След официалната част по традиция срещата продължи с анонимна дегустация на вина за избор на „Вино на лято 2012 г.”. Бяха тествани 9 вина от България и Австрия, сред които 4 бели, 3 червени и 2 вина розе. Дегустацията се водеше от г-жа Галина Нифору, основател и главен мениджър в консултантската фирма за вина „Oinorama”. На базата на получените оценки победителите са:

 

Бяло вино - Gruner Veltliner “Ried Sandgrube” 2011 – Австрия

Червено вино - Орбелус „Гетика” 2010 – България, Лозов масив Мелник

Розе - Рoзе Енира 2011 - България.