fbpx Селскостопанска академия започва годината на чисто | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Селскостопанска академия започва годината на чисто

Селскостопанска академия започва годината на чисто

Старите задължения на Селскостопанска академия (ССА) и част от текущите, в размер на около 4 млн. лева, вече са изплатени, съобщи председателят на научната институция проф. Петър Славейков. Просрочените задължения са започнали да се трупат още от 2008 – 2009 г., допълнително спъвали работата и натоварили с негативи изплащането на заплатите. От бюджета на Академията за миналата година, в размер на 26 млн. лв., още към 30 юли 2012 г. лимитът за заплати вече е бил завишен с над 2,5 млн. лева.

Ръководството на ССА се е справило с наследената тежка финансова ситуация и аграрната наука започва новата 2013 година без задължения. Средствата са осигурени от икономии в бюджета на Министерство на земеделието и храните и стриктната финансова дисциплина, наложена през последните шест месеца в Академията. Директорите на научните звена трябва да представят план за приоритетите до края на юни 2013 г., в който да посочат как ще оптимизират разходите и увеличат приходите. Така ще стане ясно за какво и как ще се харчат

Наложително е тази година да се направят промени в Закона за Селскостопанска академия за стабилизиране на научната институция. Проф. Славейков изтъкна, че категорично отхвърля идеята корекциите да се правят за сметка на съкращаване на научни работници или звена, както е против и държавните предприятия да се отделят от институтите. Нужно е обаче, средствата по дългосрочните проекти, по които работят институтите, да могат да се прехвърлят за следващата година, както е в институтите към БАН. Тази практика днес в ССА не е възможна, защото по закон парите в края на финансовата година се връщат в бюджета на аграрното министерство, а от там – в хазната. На два пъти е отхвърлено и искането план – сметката на Академията да се извади в отделен ред от бюджета на земеделското ведомство.