fbpx Ще подпомагат социалното предприемачество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще подпомагат социалното предприемачество

Форум „Социални предприятия“ ще обединява всички заинтересованите страни, работещи в сферата на социалното предприемачество, ще способства за обмена на информация и за формирането на политики, ще поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво. Обявяването му стана по време на конференция „Партньорство за социални предприятия в България“, организирана от Фондация „Помощ за благотворителността в България" (ФПББ). В нея участваха представители на повече от 60 организации и институции с интерес към развитието на социалните предприятия в България, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Столична община, бизнес, неправителствени организации, браншови организации, както и представители на работещи социални предприятия.

По време на конференцията бяха дискутирани въпросите на финансирането и управлението на социалните предприятия, правната рамка и социалния ефект. Представени бяха социологическо проучване на социалните предприятия и сравнителен правен анализ на правните рамки за развитието на социални предприятия. Представители на британската организация SEUK споделиха добри практики от британския опит в областта на социалното предприемачество.