fbpx Според бизнеса следващата година ще е по-трудна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Според бизнеса следващата година ще е по-трудна

Както може да се очаква изтичащата година е била трудна за бизнеса. Това показва изследване на Българската стопанска камара (БСК) за ефектите от световната икономическа криза, направено сред 500 мениджъри в периода 20 ноември - 7 декември 2011 г. Според 70% от фирмите условията за бизнес в страната са се влошили, а според 22% са останали без промяна. Едва 7% виждат положителна промяна в средата, а 1% не могат да преценят.

В същото време кризата се е отразила най-много върху продажбите на фирмите. 70% от тях заявяват, че продажбите им са намалели, 17% посочват, че са запазили нивата на продажби от предходната година и едва в 13% от случаите има нарастване на продажби. При 66% от фирмите обемите на производство са намалели, при 26 % са запазили производствените си обеми, а едва 8% от фирмите са увеличили производството си.

56% от анкетираните фирми са съкратили част от персонала си, 37% са предпочели да запазят служителите си, а едва 6% са наели нови работници.

Лошите условия са се отразили сериозно и върху финансовата стабилност на фирмите. Така на 25 % от фирмите се е наложило да преструктурират кредитите си, 11% имат просрочени плащания, а 27% успяват да обслужват безпроблемно кредитите си. Всеки трети пък или 37% от фирмите твърдят, че няма кредити. В същото време бизнесът оценява антикризисните действия на управляващите като „по-скоро неуспешни" (73%). Положителна оценка дават 12% от запитаните, а 15 % се затрудняват да преценят.

През годината рязко се е увеличил процентът на фирмената задлъжнялост. 83% от тях имат просрочени несъбрани вземания, като 56 на сто от участниците в анкетата декларират, че през 2011 г. задълженията към тях са нараснали спрямо предходната година, а други 34% твърдят, че нивото на задълженията не се е променило. Едва при 10% е налице намаление на дълговете.

Песимични обаче се оказват прогнозите на бизнеса за следващата година. 71% от предприемачите очакват задълбочаване на кризата, едва 13% са оптимистите в това отношение. Запазване на състоянието от 2011 г. очакват 8%, а 7% се затрудняват да преценят.