fbpx Ще си сътрудничим с Турция в сферата на земеделието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще си сътрудничим с Турция в сферата на земеделието

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и неговият турски колега д-р Нихат Пакдил подписаха споразумение за сътрудничество между България и Турция в сферата на земеделието. В сектор животновъдството ще се разшири взаимодействието между ветеринарните органи на двете държави относно заболяванията по животните, като ще бъдат създадени и съвместни инициативи в сферата на безопасността на храните.

В областта на растениевъдството ще бъдат разгледани възможностите за създаване на публично-частни партньорства, които да доведат до увеличаване на стокообмена между страните. В споразумението е залегнало и увеличаване на сътрудничеството между групи и организации на производителите. Друга област, в която ще се разшири сътрудничеството между България и Турция, е развитието на селските региони. Експерти от двете страни ще обменят опит в сферите на комасацията на земеделската земя, модерните поливни системи и проектите за развитие на селските региони.