fbpx Специално решение на Парафлоу намалява разходите за печат | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Специално решение на Парафлоу намалява разходите за печат

 

Според различни представителни изследвания средностатистическият офис служител използва около 10,000 листа хартия на година. Компаниите от своя страна харчат между 1 - 3% от общите си разходи за поддръжка и обслужване на печатащата си среда, а при въвеждане на процес за управление на печата, фирмите достигат спестяване на разходите между 8 и 41% . Това налага търсене на все по-ефективни решения, които спомагат за намаляване на разходите и подобряване на отчетността в организациите.

„В последните пет години ние предлагаме интегрирано решение за управление на печата в офиса Paraflow Green Print  в партньорство с HP Inc.. Основният му принцип е „плащаш за това, което използваш“. Нашето решение е свързано с оптимизацията на натоварването на отделните устройства,  увеличаване на сигурността при печат и като цяло по-малко ИТ поддръжка. Опитът ни показва, че Green Print е приложим за различни по големина и бизнес ориентация организации, като първоначалната инвестиция е малка. В допълнение, клиентите ни по всяко време могат да се разчитат на сервизния център на Парафлоу, който е оборудван с най-модерните технологични средства и разполага със сертифицирани специалисти за диагностика, отстраняване на повреди и профилактика“,  споделя Гено Генов, директор "Планиране и развитие"  на водещата българска ИТ компания Парафлоу, специализирала във внедряване на решения за оптимизиране на бизнеса.

Наталия Вичева, Мениджър Ключови Партньори в HP Inc., световен лидер в областта на печата допълва: „С Парафлоу ни свързва дългогодишно успешно партньорство, което продължава и до сега по отношение на широката гама устройства от ново поколение с формат А3. В днешния свързан свят, сигурността на принтерите и мултифункционалните устройства е от ключово значение. Наред с другите си предимства, мултифункционалните принтери на HP включват широк кръг от функции за сигурност, които защитават устройства, данни и документи, създавайки многопластов подход към сигурността, необходим за борбата с модерните атаки.“


Специалното решение предоставя възможност за отчет на разходите по различни параметри, които могат да се отнасят както за отделни потребители, така и за цели отдели. Има възможност за дефиниране всеки потребител на кои устройства има право да печата и кои потребители могат да печатат в цвят. Решението позволява автоматично да се изтрият, задържат или пренасочат задачи за печат към най-подходящото за случая мултифункционално устройство в мрежата.
Освен това документите за печат могат да сe съхраняват на защитен сървър и няма да се отпечатат, докато не се идентифицира потребителят, който има права да печата на избраното устройство. Благодарение на централизираната среда за управление и наблюдение, може изключително бързо и ефективно да се решават възникнали проблеми, а голяма част от потенциалните проблеми се откриват превантивно и се  елиминират условията за възникването им.