fbpx Строително-ремонтните компании масово без сертификат за качество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Строително-ремонтните компании масово без сертификат за качество

Едва 7% от строително-ремонтните компании в България са със сертификат за качество според данни на Клуб 9000 и проучване на ИвестоМ. Най-голям брой от сертификатите са ISO 9001 за качество в строителството – 537; следвани от 295 сертификата OHSAS 18001 за безопасност и 288 сертификата ISO 14001 за околна среда. Според проучването на ИвестоМ 6 от 10 клиента държат строително-ремонтните компании, които ги обслужват да имат сертфикат за качество, а 7 от 10 обществени поръчки в сектора изискват такъв. Това показва, че сертифицирането има потенциал да увеличи конкурентоспособността на фирмите в сектора. По предварителни данни новата оперативна програма за конкурентоспособност не предвижда финансиране на сертифициране на сторителни фирми.

Според проуването на ИвестоМ областите с най-голям потенциал в строително-ремонтния сектор през 2014та са: ремонт на инфраструктура, ремонт на клонови мрежи на банките, болници и училища. Обектите от търговията на дребно също се очаква да бъдат един от активните клиенти на строително-ремонти работи. Европейското финансиране в сектора в размер на 1,170 млрд. лева се очаква по новата опративна програма “Региони в растеж”.