fbpx Финансовите мениджъри са сдържани в очакванията за годината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансовите мениджъри са сдържани в очакванията за годината

Финансовият мениджмънт в България е станал по-резервиран в очакванията си – както за икономиката на страната, така и за перспективите пред бизнеса според данни от доклада на Deloitte CFO Survey за България. 83% от участвалите директори предвиждат ръстът на БВП за 2013 г. да не надхвърли 1,5%, докато преди половин година стагнацията беше видяна като най-възможен сценарий от 61%. Процентът на предвидилите по-голям ръст (от 1,5% до 3%) в БВП съответно пада от 28% в края на 2012 г. до 11% в настоящото проучване.

В сравнение с преди половин година директорите сега са по-сдържани и в очакванията си за финансовите перспективи пред техните компании. С 27% по-малко са респондентите, които днес имат оптимистична нагласа в това отношение.

Според Васко Райчев, председател на Делойт България, спадът в оптимизма на финансовия мениджмънт не бива да учудва с оглед на нарасналата външна финансова и икономическа несигурност, която и самите респонденти определят като повишена спрямо предходните 6 месеца. „Вътрешните фактори също не могат да бъдат пренебрегнати. Проучването се проведе в момент на политическа нестабилност в България, която постави въпроси и донякъде създаде неизвестност. В такава среда е съвсем нормално бизнесът да е по-скептичен в краткосрочните си прогнози“, допълва Райчев.

Въпреки очакваното забавяне в икономическото възстановявяне финансовите мениджъри остават фокусирани върху ръста на приходите в техните компании. Над 60% от участвалите в проучването посочват като основен приоритет в годишен план генерирането на повече приходи – както от съществуващи, така и от нови пазари. Намаляването на преките и непреките разходи също остава в полезрението на мениджърите. За разлика от преди половин година, сега новите инвестиции изпадат в долната половина на приоритетния списък (5,7%), а тяхното място заема подобряването на ликвидността (28,6%). Според финансистите банковото кредитиране остава сред най-перспективните източници на финансиране.