fbpx До 15-ти април се приемат кандидатури за Дарителската програма на Мото-Пфое | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До 15-ти април се приемат кандидатури за Дарителската програма на Мото-Пфое

В ход е 13-тото издание на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство на България могат да се включат проекти в двете категории „Опазване на природната среда” и „Съхраняване на културното наследство”. По-конкретно проектите може да се свързани с опазване флората и фауната на България, тяхната чистота и многообразие, съхраняване на природни феномени, намаляване потреблението на ресурси, разработване и внедряване на екоинженерни технологии, проекти в сферата на живата култура във връзка с нейното обогатяване и разнообразие и на културно-историческите ни ценности.

Важно условие е кандидатстващите проекти да са в процес на реализиция, а не в идейна фаза или вече приключили. Могат да участват още детски и младежки инициативи, чиито автори са на възраст до 18 години. В този случай е необходимо проектите да се осъществяват под ръководството на пълнолетни лица.

Дарителската програма е с общ награден фонд в размер на 20 00 лева – за един национален победител и до две поощрителни награди.

Регламент и формуляр за участие на http://www.motopfohe.bg.