fbpx Само 1% ръст в промишлеността през август | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Само 1% ръст в промишлеността през август

Само 1% ръст в промишлеността през август

Едва 1.0 % нараства индексът на промишленото производство през август в сравнение с юли. Той отбелязва увеличение от 2 % спрямо същия месец на 2011 година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

През август спрямо юли е регистрирано увеличение в преработващата промишленост - с 1.1%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в добивната промишленост е отчетено намаление от 0.7 %.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 22.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6.2%, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 5.7%. Спад е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 18.5%, производството на основни метали - с 13.2%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.7%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 6.2%.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - с 4.5%, преработващата промишленост - с 2.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3 %.

По-значителен ръст спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 20.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.9%, производството на електрически съоръжения - с 13.4%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 8.4%, а намаление е отчетено при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 28.8%, производството на основни метали - с 23.0%, и при производството на химични продукти - с 16.6%.

facebook коментари