Сътрудничество в областта на риск политиката в хранителния сектор

 

Център за риск политика в хранителния сектор (част от ERPI) и Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на риск политиката в хранителния сектор. С това двете партньорски организации си поставят за цел да работят заедно за развитието и популяризирането на подхода и методиката на Риск политиката в хранителния сектор. Те ще подпомагат заинтересованите страни в разработването на риск политики и превенцията на хранителни здравни рискове, в съответствие с Плана на Световната здравна организация за хранителна безопасност 2013-2022 г. (Strategic Plan for Food Safety Including Foodborne Zoonoses 2013–2022).

„Стратегията, която ще прилагаме в изпълнение на настоящото споразумение и целите на Центъра, ще се състои главно в анализ и премахване на уязвимостите по цялата хранителна верига. По този начин ще помагаме на българския хранителен бизнес да не стига до т.нар. „рискове“ в изпълнението на своята дейност“ заяви Иван Савов, Председател на Европейския институт за риск политика. По отношение на туризма и по повод възложената от Върховната административна прокуратура проверка за законност за безопасността на услугите и изпълнението на здравните изисквания на плувни басейни и плажове, Иван Савов допълни: „Горди сме, че усетихме преждевременно „проблема“, за който досега не се говореше, и стартирахме дейността си точно сега. В тази посока започнахме да консултираме и обучаваме туристическия бизнес как да изпълнява Стандарта за Здраве и безопасност при басейните“.

„Предлагам през следващата година да се организира съвместна конференция между трите организации: Център за риск политика в хранителния сектор, Център за обучение по качество и безопасност на храните към Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив и Център за оценка на риска по хранителната верига, относно политиките на риска, на която да присъстват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните, Министерството на здравеопазването, както и други компетентни органи“, заяви д-р Илиян Костов, заместник-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига.

В рамките на споразумението ще бъдат провеждани съвместни обучения, курсове и семинари за развитие и усъвършенстване на процесите за изследване и анализ на организационното управление, внедряване на моделите и методиките за управление на структури и организации в държавната администрация, местното самоуправление, бизнеса и неправителствения сектор. Ще бъдат организирани и обучения и сертификация на студенти, докторанти, участници в специализирани събития и други целеви групи в научните среди; ще се изнасят лекции; ще се подпомага издаването и разпространението на специализирани издания, статии, учебни и други материали др. Двете организации ще си сътрудничат активно с международни организации.

Facebook comments