fbpx Студенти могат да стажуват в родна ИТ фирма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Студенти могат да стажуват в родна ИТ фирма

Стажантската програма за студенти от специалностите компютърни системи и технологии, комуникационна техника и технологии, телекомуникации, информатика, информационни системи, софтуерно инженерство, компютърни науки открива ИТ компанията Парафлоу.

За участие в програмата се допускат студенти, завършили успешно трети курс от бакалавърска степен на обучение, с добра компютърна грамотност, мотивирани да придобият умения и знания в областта на информационните технологии.
Кандидатите могат да заявят участие, като попълнят ОНЛАЙН АНКЕТА или изпратят автобиография и мотивационно писмо на адрес: jobs@paraflow.bg. В мотивационното писмо, кандидатите трябва да опишат уменията, интересите и амбициите си за бъдещо.
До интервю ще бъдат допуснати кандидати, които са преминали предварителна селекция по документи.

Стажантската програма е отворена за студенти, които имат знания и интереси в следните направления от дейността на фирмата: Комплексни мрежови решения, Системни софтуерни решения, Софтуерни решения за управление на бизнеса, Техническо обслужване на клиенти и сервиз.

Стажантската програма ще стартира с начално обучение за запознаване с дейността на фирмата и отделите в които ще работят одобрените кандидати. Всеки стажант ще работи по конкретни задачи, свързани с изпълняваните от фирмата проекти. На разположение ще бъдат предоставени богата библиотека със специализирана литература и техническите лаборатории на фирмата. Периодът на стажа е от един до три месеца за месеците юли, август и септември.