fbpx Цените на производител в селското стопанство са с 36% повече | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Цените на производител в селското стопанство са с 36% повече

Цените на производител в селското стопанство са с 36% повече

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2011 г. нараства с 36,0% спрямо същото тримесечие на 2010 г. по данни от НСИ. В растениевъдството цените са се увеличили с 56,2%, а в животновъдството - с 15,%. Увеличение е отчетено при зърнените култури - със 73,9%, техническите култури - с 51,3%, живите животни - с 5,3%, и животинските продукти - с 23,2%. Отчетени са по-високи цени на меката пшеница - с 87,3%, царевицата - с 80,2%, слънчогледа - със 101,2%, свинете - с 3,6%, и кравето мляко - с 23,9 на сто.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за второто тримесечие на 2011 г. е с 10,2% над равнището на същото тримесечие на 2010 година. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 16,7%, електроенергията и горивата - с 10,6%, минералните торове - със 17,5%, и фуражите - с 23,1 %.

Facebook коментари