fbpx Световен ден за защита на интелектуалната собственост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Световен ден за защита на интелектуалната собственост

26-т4 април е Световен ден за защита на интелектуалната собственост. Защитата на авторското право е в основата на създаването на иновации, което може да стимулира икономическия рaстеж, да създаде нови работни места и да повиши приходите на правителствата и индустрията.
Според проучване, проведено от Международната търговска камара през 2011 г., икономическите и социални последици от софтуерното пиратство и фалшифициране ще достигне 1,7 милиарда щ.д. до 2015 г. и ще застрашат 2,5 милиона работни места годишно. От друга страна, икономическите предимства за държавите, в които защитата на интелектуалната собственост е приоритет, са значителни. Според икономическо проучване, проведено от Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA), намаляването на нивото на софтуерното пиратство в световен мащаб с 10 пункта за 4 години ще доведе до генерирането на нов бизнес в размер на 142 милиарда щ.д. и до създаването на близо 500 000 нови работни места в ИТ индустрията.

През 2010 г. Microsoft проведе проучване за нагласите сред 38 000 потребители в 20 държави - близо три четвърти от анкетираните изявиха своите очаквания индустрията и правителствата да правят повече, за да ги защитят от рисковете, до които води използването на неоригинален софтуер като например кражбата на лични данни и компютърните вируси.
"Потребителите и бизнесът се обръщат към нас за вземането на мерки и намаляване на рисковете, на които ги излага неоригиналният софтуер и ние сме 100% ангажирани с това да им помогнем," допълни Дейвид Фин. "Microsoft инвестира значително в технологични и образователни програми, за да направи пиратството на софтуер по-трудно, и ние ще продължим да настояваме за по-ефективни закони за защита на интелектуалната собственост от името на потребителите и бизнеса."