fbpx Търговията на горива е спаднала с 9% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговията на горива е спаднала с 9%

Търговията на горива е спаднала с 9%

Оборотът на търговците на автомобилни горива е спаднал с близо 9% на годишна база, отчита Националният статистически институт (НСИ).

Толкова е и намалението при оборотите в сектора на текстила и кожарството. При продажбите на хранителни продукти, напитки и цигари намалението е с повече от 5%.

Логично, и в промишлеността именно в тези сектори се отчитат най-големите годишни спадове. Производството на цигари е намаляло с повече от 12% на годишна база през август. Въпреки това общият показател на промишлеността се увеличава, като най-сериозен принос имат производството на превозни средства без автомобили, електрически съоръжения и фармацевтични продукти.

Промишлеността е и единственият от наблюдаваните сектори, който има минимален ръст. Годишният ръст при инженерното строителство не е достатъчен, за да доведе до повишение на оборотите в целия сектор.

Продажбите на хранителни стоки и облекло намаляват, на фармацевтични и медицински стоки растат, динамиката в отрасъла продължава да се дължи на интернет търговията.

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2015 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.8% спрямо предходния месец.

През август 2015 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 1.9% спрямо същия месец на предходната година.

Месечни изменения. През август 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.1%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.6%.

По-значително намаление е регистрирано при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.4%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.7%.

Годишни изменения. През август 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15.2%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 13.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - със 7.5%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.6%.

facebook коментари