fbpx Финансиране на проекти за опазване на природното и културно наследство от Мото-Пфое | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансиране на проекти за опазване на природното и културно наследство от Мото-Пфое

До 15 април включително желаещите могат да подадат своите документи за участие. Програмата подпомага финансово и подкрепя с разгласа колективните и индивидуални усилия за съхраняване на националната ни уникалност и идентичност.

Могат да се включат проекти в двете категории „Опазване на природната среда” и „Съхраняване на културното наследство”.
Важно условие е кандидатстващите проекти да са в процес на реализиция, а не в идейна фаза или вече приключили. Могат да участват още детски и младежки инициативи, чиито автори са на възраст до 18 години. В този случай е необходимо проектите да се осъществяват под ръководството на пълнолетни лица.

Дарителската програма е с общ награден фонд в размер на 20 00 лева – за един национален победител и до две поощрителни награди. Оценяването се извършва от независимо експертно жури.