Търсят се кадри в сферата на киберсигурността

Недостигът на работна сила в областта на киберсигурността продължава да е критична слабост на компаниите и държавите. Конвенционалното образование и политики не могат да осигурят търсенето. В нашия все по-свързан свят са нужни нови решения за изграждането на работна сила в областта на киберсигурността. Дефицитът на такъв тип специалисти е предизвикателство за всеки производствен сектор. Липсата на добре обучен персонал усложнява така или иначе трудната задача на управление на рисковете, свързани с киберсигурността.

Дигиталната трансформация не може да бъде спряна. Днес няколко фактора влияят на търсенето на дигитални професионалисти. Първо - има изострен фокус върху клиентското възприятие на услугите сред индустриите, защото потребителите очакват висококачествена технологична поддръжка от страна компаниите. Същността на взаимодействие между клиенти и компании се развива много бързо и тази еволюция ще продължава да оформя търсенето на труд. Повишен е интересът към извличане на данни, тъй като работодателите обработват вътрешна и външна информация с цел да проектират продуктите си възможно най-добре и да достигнат до максимален брой клиенти, респективно търсенето на хора с такива умения е във възход. Към сигурността интересът е още по-голям.

Дали ще я наречем киберсигурност, информационна сигурност или технологична сигурност - търсенето на иновативни служители, които знаят как да защитават дигиталната информация е голямо и ще продължава да се увеличава, както в частния, така и в публичния сектор. Придобиването на умения и развитието им са от съществено значение за качеството и модернизирането на пазарите на труда, за да има как да се осигурят нови форми на гъвкавост и сигурност за търсещите работа, служителите и работодателите. Несъответствията между уменията и търсенето пречат на производителността и растежа, също така влияят на устойчивостта от икономически шокове на страните. Дигиталната трансформация на икономиката оформя наново начина, по който хората работят и правят бизнес. Много сектори са подложени на бързи технологични промени и са необходими дигитални умения за всички работни позиции, от най-простите до най-сложните.

Киберсигурността е сред най-сериозните предизвикателства пред икономиката и националната сигурност на държавите в днешно време.

Както историите в новините за цифрови нападения срещу граждани и фирми стават обща, ежедневна реалност, така и високото търсене в световен мащаб на професионалисти в областта на киберсигурността продължава да расте в унисон с растежа на заплахата.

Raytheon и Националният алианс за киберсигурност на Америка (NCSA) стартираха Securing Our Future: Closing the Cyber Talent Gap - проучване на интересите за кариера и образователната готовност на поколението на хилядолетието (младежите на възраст от 18 до 26 г.) в 12 страни по целия свят. Резултатите от тазгодишното проучване показват, че поколението не е напълно наясно с възможностите за работни места в областта на киберсигурността, но голяма част от представителите му са заинтересовани от такъв тип кариера.
Налице е също така една празнина в рамките на дефицита на кадри - жените са по-малко заинтересовани и информирани за потенциална кариера в киберсигурността, отколкото мъжете. Само 11% от работната сила на информационната сигурност в света са жени, според Cyberjutsu (WSC) - организация, която се занимава с подпомогане и включване на жените в областта на киберсигурността. Малкото представителството на жените в кибер пространство е голяма възможност за тях да навлязат в поле с остър недостиг на труд.

В лицето на постоянно нарастващата заплаха Глобалният доклад за статуса на киберсигурността на ISACA разкрива, че 87% от организациите и компаниите в света, както и ИТ професионалистите смятат, че има недостиг на специалисти по киберсигурност. Още повече - само 34% от тези професионалисти вярват, че са подготвени за реакция на кибератака. Една от основните причини за недостига на хора, които да развиват своята кариера в киберсигурността е простата липса на информираност, частично причинена от липсата на подходящо образование в университетите, което прави трудно за младите хора да гледат на киберсигурността като на достъпно поле за реализация.

Може би най-важната стъпка при решаването на този проблем е информирането на поколението на хилядолетието за възможностите за развитие в тази област

Много от тях просто не подозират, че това е опция за професия. В световен мащаб 62% споделят, че никой учител, ментор или наставник не е споменавал областта като потенциално поле за кариерата им - става ясно защо младите хора не обмислят киберсигурността като личен избор за развитие. Това би могло да се промени чрез партньорства със специализирани в киберсигурността компании, които биха могли да бъдат стимулирани да предлагат на студентите шансове за придобиване на опит в замяна на възможността фирмите да се запознаят с нови таланти. С много труд и ангажимент към новите потенциални специалисти, ние се надяваме, че ще бъдем в състояние да се грижим за иновативното съзнание на едно поколение, потопено в областта на технологиите и ще бъдем защитени от нарастващата заплаха от киберпрестъпност.

Липсата на таланти в сигурността е опасна и скъпа, особено след като предприятията са изправени пред нарастващи заплахи от външни интернет кибератаки. В епоха, когато киберпрестъпността е станала значителна глобална заплаха, киберсигурността еволюира от строго технологично предизвикателство в жизнено важен проблем, с който хората от различните сектори трябва да се справят. Повечето анкетирани отчитат, че не се прави достатъчно за справяне с недостига на умения. Повече от три четвърти (76%) заявяват, че тяхното правителство не инвестира достатъчно в изграждането на таланти в киберсигурността. Предизвикателството при намирането на квалифицирани специалисти може да се дължи отчасти на липсата на адекватно обучение.

Facebook comments