fbpx Турция - на гребена на икономическата вълна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Турция - на гребена на икономическата вълна

От разпиляна и разнолика държава Турция се превърна в оазис на индустриалците и бизнесмените в тази част на света. За няколко години правителството и хората от южната ни съседка успяха да стъпят на крака и да намерят верния път към икономическия просперитет.

За тяхното благоденствие спомогнаха някои основни фактори:

 • Уникално географско разположение. Турция е разположена на едно от най-специалните места в света - между Изтока и Запада, съединявайки Европа с Азия. Огромните пазари на Средния Изток и Централна Азия създават уникални бизнес възможности.
 • Стабилни международни инвестиции. Повече от 4 000 чуждестранни представителства
  и множество стабилни фирми определят Турция като идеален бизнес партньор.
 • Бързоразвиваща се икономика. Ръстът на икономиката през последните 5 години е 5,4 %, което е над средното ниво за останалите държави от тези географски ширини. С тези темпове Турция влиза в класацията на 20-те страни с най-динамични икономики в световната търговия.
 • Огромен вътрешен пазар. С население от
  63 милиона души и с нарастващ стандарт на живот, Турция предлага на търговците и инвеститорите огромна маса от потребителски стоки и услуги.
 • Високомотивирана и конкурентоспособна работна ръка. Турците са известни с трудолюбието си. Те са силно мотивирани и се учат в движение. Такива хора се търсят във всяка индустрия.
 • Високи стандарти за качество. Новото поколение турски бизнесмени са разбрали огромното значение на думата качество. Те са ориентирали своите производства към високите стандарти на световния пазар. Множество турски компании печелят последните години Европейската награда за качество.
 • Големи запаси от енергийни ресурси -
  със своето местоположение Турция има залежи от петрол в Средния Изток и газ от Централна Азия. Много хора смятат, че това именно са резервите, на които човечеството ще разчита в бъдеще.

В началото на миналото десетилетие, правителството започва процес по интеграция на турската икономика, като прави радикални икономически реформи, чиято основна цел е приветстването на директни чуждестранни инвестиции. След няколко години на нестабилност и несигурност Турция успява да намери мястото си в световната икономика. Започват да се правят все по-големи чуждестранни инвестиции в различните икономически сектори, най-вече в земеделието, хранителните стоки, текстилната индустрия, машиностроенето, електрониката, турзмът и банкирането.

 

 

Чуждестранните инвеститори се ориентират най-вече към:

 • Създаване на нов бизнес - по този начин пълноценно се използват вътрешните пазари и износните коридори към страните в близост до Турция.
 • Влизането в партньорски взаимоотношения с турски фирми за оптимизиране
  на международния бизнес.
 • Стартирането на франчайзингови договори на територията на страната.
  От 1980 г. турското правителство следва либерализирана, насочена навън политика в търговията. Благодарение на три прости правила турската икономика започва да се развива с бързи темпове.
 • Сведена до минимум държавна намеса.
 • Установяване на свободна пазарна търговия.
 • Интегриране на турската икономика към световните икономически пазари.

Инфраструктурата за индустриалните зони в западната част на страната се е подобрила значително и отговаря на всички световни изисквания. Има осем свободни търговски зони, които работят на пълни обороти. Освен тях са изградени и 20 организирани индустриални зони из цялата страна, които предлагат атрактивни условия за индустриалният бранш.

 

Търговия
Според данните от 2004 г. Турция е третата по ред държава износител от България и е четвъртата по ред държава вносител в нашата страна. Към ноември 2004 г. в България е налице търговски излишък, възлизащ на 86 милиона евро.
Наред с усилията на бизнесмените ще бъде от полза и държавните институции да вземат допълнителни мерки за развитието на търговско-икономическото сътрудничество, като по-специално се обърне внимание на:

 • развитие на договора за свободна търговия;
 • улесняване на процедурите по инвестиции и търговия;

Инвестиции
Процентът на взаимните инвестиции расте. През 2004 г. турски фирми са реализирали сериозни инвестиции в България.
Една от най-големите и важни инвестиции, възлизаща на 160 милиона долара, е фабриката за плоско стъкло и битова стъклария на Шишеджам, чиято първа копка е направена през юли 2004 г.
Първата бензиностанция на Опет/Айгаз е открита през април 2004 г. До настоящия момент са открити общо
13 бензиностанции.

Туризъм
Турция е на първо място по посещаемост от български граждани.
През периода януари-ноември 2004 г. от пътувалите в чужбина 3,5 милиона български граждани - 1,2 милиона са посетили Турция с цел търговия и туризъм. България е четвъртата по ред страна, която изпраща най-много туристи в Турция.
През периода януари-ноември 2004 г. България е посетена от 34 503 турски граждани - с 12,21 % повече в сравнение
с 2003 г.
Туризмът е важен сектор от икономиката с предпоставки
за добро бъдеще и за двете страни.

 

Икономически поглед
След края на Втората световна война турската икономика започва бавно да увеличава ръста си, заради постепенното развитие на индустрията и услугите. До този момент страната е разчитала на селското стопанство като основен отрасъл в икономиката, но нещата започват бавно да се променят.
В началото на 1980-та година турското правителство стартира програма за структурни промени и либерализация, за да пред-
отврати бъдещи рецесии. Тази стъпка се оказва доста успешна за ръста на икономиката, успешния износ и намаляването
на инфлацията.
Турция успява да реализира средно ръст от 6 % през периода от 1985-1992 г. Именно тогава икономиката започва активно да си възвръща позициите с бавни и сигурни темпове.
Турската икономика се разраства повече от очакваното през 1996 г. Ръстът се увеличава почти двойно и от 4,5 % става 7,1 %,
за да стигнат до наши дни - когато от година на година се наблюдава стабилен икономически растеж.


Посолство на Република Турция в София
бул. “Васил Левски” № 80, тел.: 02 /935 55 50; 02/935 55 00

Турско Българска търговско индустриална камара
бул. “Евлоги Георгиев” № 161, тел.: 02/944 18 20

Сайт на Република Турция:
http://www.turkishembassy.org