fbpx Умни мрежи ще удължават живота на батериите на умните устройства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Умни мрежи ще удължават живота на батериите на умните устройства

От 2007 г. насам мобилното потребление на данни в глобален мащаб нараства лавинообразно, заварвайки неподготвени повечето наблюдатели на отрасъла и оператори. В резултат на това индустрията за широколентов мобилен достъп непрекъснато търси начини да задоволят нуждите на потребителите на лаптопи, като основното предизвикателство е как да се осигури достатъчен капацитет за пренос на данни, и то по рентабилен начин.

Но докато цялото внимание на индустрията бе насочено към управлението на големи обеми от данни, се появи нов проблем: мрежовата активност на смартфоните.
Появата на смартфони с обогатена функционалност създаде съвсем нов вид потребление на данни, идващо от богатите на функции приложения, които са постоянно свързани с мрежата и позволяват на потребителите да поддържат постоянен контакт с приятели чрез мигновени съобщения, Facebook и други повсеместно популярни услуги.

И крайните потребители в САЩ и Европа започнаха да се оплакват, че качеството на услугите за пренос на глас и данни се влошава. В някои гъсто населени градове проблемите били особено очевидни. Анализът на мрежовия трафик показа, че проблемът идва от смартфоните. С една шеста от трафика на лаптопа, може ли средният смартфон да компрометира качеството на цяла една мрежа? На всичко отгоре потребителите на смартфони недоволстваха, че батериите им се изтощават твърде бързо.

Отговорът на загадката е в различните начини, по които се използват лаптопи и смартфони.
Първите поглъщат мобилни данни в големи обеми наведнъж, когато потребителят разглежда сайтове или изтегля файлове. От друга страна, смартфоните осъществяват множество кратки сеанси с мрежата, като всеки път пренасят само малки обеми от данни. Например някои
автоматични имейл приложения (push email) могат да се настроят така, че да търсят нови имейли на всеки 30 секунди, като генерират много връзки към мрежата, но с немного данни. Всеки път, когато устройството се свързва с мрежата, независимо от количеството данни, винаги има един фонов (служебен) сигнален трафик, с който се отваря и затваря сесията.
Всички тези прозвънявания (пингове) на мрежата за проверка дали има нещо ново във Facebook или в мрежата за мигновени съобщения, идващи от смартфони с техните постоянно свързани приложения, създават сигнален трафик, който превишава близо осем пъти трафика, генериран от лаптопите.

Друг пример - при гледането на видеоклип от YouTube на умно устройство се използва мрежов капацитет, достатъчен за едновременното изпращане на 500 000 SMS-а, а при използването на постоянно свързано приложение, например за мигновени съобщения или за местоположение, апаратът може да прозвънява мрежата веднъж на всеки 15 секунди. Така батериите на устройството намаляват значително живота си и качеството на услугата също е по-ниско.

По данни на International Telecommunication Unit през 2009 г. абонаментите за мобилни широколентови услуги са надхвърлили 600 милиона. Докато мобилните широколентови връзки изпреварват фиксираните, то мрежите, които са подготвени да поемат тази нова вълна от мобилни данни, са малко. Съчетанието от приложения, които са винаги активни, мобилност и масово навлизане на смартфони и мобилни устройства като iPad все повече ще поставя на изпитание операторите по целия свят.

Според издание на IDC, в сравнение с миналата година пазарът на смартфони е нараснал с почти 90%. През първите три тримесечия на 2010 г. продажбите на смартфони са достигнали 200,6 милиона, т.е. с 67,6 % повече от продадените за същия период на 2009 г. 119,6 милиона апарата.

Nokia Siemens Networks е единственият доставчик, който вгражда в своите мрежи индустриален стандарт – вече използван от почти всички смартфони – позволяващ трикратно намаляване на нерентабилния, причиняващ претоварване сигнален трафик, при едновременно удължаване на живота на батериите. Други елементи от умните мрежи включват оптимизиране на обработката на сигналния и полезния трафик чрез максимално оползотворяване на мрежовия капацитет, а също и решения, които осигуряват постоянна оптимизация на настройките на апарата за съответните видове услуги, спестяват ненужните прозвънявания от устройствата и позволяват безпрепятствена регистрация в приложенията.

Мобилната широколентова връзка в България

Мобилният широколентов достъп в България се увеличава бързо. Разпространението на мобилни широколентови услуги, измерено по броя на специализираните платки, модеми и ключове, към 1 юли 2010 г. е 2,3 %. Една година по-рано – към 1 юли 2009 г., този показател за България е бил едва 1 %.

В сравнение с останалите държави-членки на Европейския съюз, България е сред страните с най-ниско разпространение, но мобилният широколентов достъп навлиза по-бързо от средния темп в ЕС, където показателят за разпространение на широколентовия достъп се е увеличил от 4,2 % през 2009 г. на 6,1 през 2010 г. (1 юли 2010 г.).

От друга страна, независимо от кризата, в България продължава бумът в продажбите на лаптопи, таблети и смартфони. През третото тримесечие на 2010 г. продажбите на преносими компютри в България бележат ръст от 16,8 % в сравнение със същия период на 2009 г. По данни на българските мобилни оператори през 2010 г. са били продадени около 280–320 хиляди смартфона, което е 15 % от всички продадени мобилни телефони. Този ръст ще създаде необходимост от високоскоростна мобилна широколентова връзка и мрежи от ново поколение.

По данни от Nokia Siemens Networks