fbpx Успехът на внедряване на CRM система зависи от избора на партньор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Успехът на внедряване на CRM система зависи от избора на партньор

Успехът на внедряване на CRM система зависи от избора на партньор

Внедряването и използването на специализирано решение за управление на връзките с клиенти
(CRM) е част от цялостното стратегическо мислене на мениджмънта в една компания. То е сложен процес, в който стратегически и много внимателно трябва да се подберат
технологии и партньори. За да бъде успешно използвана CRM системата, е необходим баланс между разработчици и потребители, както и между технологии и човешки капитал. Това бяха част от изводите, направени от официалните гости в уебинар на тема: „Поставените цели и постигнатите резултати чрез CRM”,организиран от технологичния сайт IDG.BG.

Съвременните CRM решения предлагат възможност за провеждане на e-mail,
SMS, уеб кампании, в зависимост от интеграцията с различни уеб сайтове и уеб приложения. Силата на CRM е в събирането на информация за всеки клиент, което дава възможността за индивидуален подход към него. Важни функционалности свързани с обслужването на клиентите, са възможностите за водене на записи и комуникация с клиента, провеждани срещи, обаждания, SMS, e-mail комуникация и резултатите от тях. Функционалностите свързани с продажбите, са различни инструменти, чрез които се проследява процесът на продажба от момента, в който е проявен интерес от страна на клиента. CRM е и мястото, където могат да се обработват запитвания или жалби на клиента, което е изключително важно и до голяма степен определя бъдещите действия на компанията.
Възможността за извличане на информация и съставяне на аналитични справки
през последните години е все по-развита и че все по-често се наблюдават комбинации между CRM и Business Intelligence системи.
Eдна от най-важните функционалности на CRM системите e извличането на аналитични справки, което дава възможността за взимане на решения в реално време. Като най-новата
навлизаща функционалност в CRM решенията е т.нар. Social CRM, даващ възможност за
управление на продажбите и маркетинга през социалните мрежи.