fbpx В края на 2011 г. еврото ще засили позициите си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В края на 2011 г. еврото ще засили позициите си

етикети

Очакванията на валутните специалисти от УниКредит Булбанк са, че през тази година волатилността на валутните пазари (терминът „волатилност” показва доколко стойностите на една променлива през различни времеви интервали се доближават до средната стойност за конкретния интервал – източник БНБ) ще остане висока.

Водещите тенденции, които ще влияят върху движението на валутните курсове, са инфлационните очаквания и дълговите проблеми на страните от Еврозоната.

Именно хватката на дълговите проблеми – и по-точно опасенията за Ирландия и Португалия - подкопаха единната европейска валута от 1.34 до 1.2870 през първите дни на годината. Така 2011 започна със силен долар, в следствие на растящото напрежение от разпространението на дълговите проблеми и върху други страни от Еврозоната. Когато всички очакваха тази тенденция да продължи, еврото рязко обърна курса до текущите нива от 1.37 спрямо долара. Основната причината зад това движение според валутните специалисти на УниКредит Булбанк е преместването на фокуса на инвеститорите (макар може би временно) от дълговите проблеми към опасенията за високи инфлационни очаквания, изразени от някои топ банкери от Европейската централна банка.

В момента фокусът на анализаторите и играчите на валутните пазари е насочен към инфлационните очаквания и прогнозите коя от големите централни банки – Европейската централна банка, Федералният резерв (Фед) или Английската централна банка - първа ще започне цикъла с покачване на основната си лихва.

Според анализаторите от УниКредит Булбанк инфлационните очаквания, свързани най-вече с покачване цените на суровините (като петрол и метали) и някои храни ще окаже голямо влияние върху решението на централните банки, кога и с колко да вдигнат лихвените си нива.

Така конкретните прогнози на УниКредит Булбанк са курса EUR/USD да достигане на нива от 1.41 през последното тримесечие на 2011, порази засилване на лихвеният диференциал в полза на еврото и изразената твърдата решимост за преодоляване на дълговите проблеми на някои страни от периферията на Еврозоната.