fbpx Валерия Жекова, председател на БАПИОТ: В европа оценяват качествената ни работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Валерия Жекова, председател на БАПИОТ: В европа оценяват качествената ни работа

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) съществува от 1999 г. и днес в нея членуват близо 200 фирми и 2 регионални браншови съюза, чрез които са асоциирани още 32 фирми-производители на текстил, облекло от трикотаж и тъкани платове, аксесоари, дистрибутори на машини и съпътстваща дейност за текстилната
промишленост.
Функциите и дейностите, извършвани от БАПИОТ, са многостранни, като основната им задача е развитието и утвърждаването на
сектора. Проучват и се защитават интересите на членовете и на бранша като цяло, съдейства се за повишаване конкурентността на българските фирми в страната и извън нея.
За посоката, в която се движи текстилната промишленост в България, разказва Валерия Жекова, председател на БАПИОТ.

Г-жо Жекова, каква е вашата оценка за развитието на бранша?
- Както вече е известно, в средата на 2007 г. статистиката отчете тенденция на намаляване на българския износ на облекло и текстил. Но до края на годината резултатът се промени и даже отбеляза ръст с 5 % в стойностно изражение.
Все още нямаме данни за полугодието, но очакваме 2008 г. да е първата, която ще маркира спад в производството. В момента рецесията е световно явление, което засяга чувствително и българските фирми. Продажбите на облекла, които се произвеждат традиционно в България, намаляват. Липсва работна ръка и фирмите не работят с пълния си производствен капацитет.
Естествено запазваме позитивна нагласа и търсим комплексни решения на проблемите.
Необходимо е и развитие на вътрешния пазар, задължително и непрекъснато подобряване на производителността, както и на възможностите за преструктуриране на фирмено и отраслово ниво.

Конкурентоспособна ли е българската текстилна продукция?
- Повече от 90 % от продукцията, която се изнася, е предназначена за европейския пазар и то за фирми като Макс Мара, Хуго Бос, Ескада, Рой Робсън, Пиер Карден, Живанши, позиционирани в средното и над средното ниво. Изброените марки са доказателство за имиджа на нашите производители и качествената изработка на поетите поръчки. Част от по-масовите продукти и тези в по-ниския ценови сегмент продължават да се пренасочват към Китай, но отбелязваме и трайна тенденция за връщането на поръчки за по-скъпи и сложни облекла към Балканския полуостров.

Излиза ли на “светло” българската текстилна промишленост?
- През последните години официалната статистика неизменно отчита за бранша едни от най-ниските нива на заплати в страната. Проучванията и анализите на състоянието на бранша, изработени от консултанти към Асоциацията, сочат болшинство от коректни работодатели. Фирмите в сектора
нееднократно заявяват, че данните, изнесени в пресата, са нереално занижени и създават фалшива представа за сектора, докато реалността остава различна. Напълно нормално е големи и успешни производители да дават значително по-високи заплати на фона на останалите предприятия. Като цяло цифрите варират от официално обявената минимална заплата до заплати в рамките на 1000-1800 лв., като се вземат предвид уменията, знанията, опита на служителите.

Какви са основната задача и функцията на БАПИОТ?
- Функциите и дейностите, извършвани от БАПИОТ са многостранни. Организираме редица семинари и консултации Български и чуждестранни специалисти, работим по проекти на Европейската комисия.
Всичките ни усилия са насочени към промотиране, на българската шивашка и текстилна индустрия в страната и чужбина и пълно съдействие на членовете ни за създаване и трайно установяване на делови контакти с нови фирми.

* Повече информация на: www.bgtextiles.org